dilluns, 1 de març de 2010

Tribunals: Llista de persones admeses/excloses per participar com a vocals voluntaris en els tribunals... (oposicions 2010)

Composició dels tribunals

Llista de persones admeses per participar com a vocals voluntaris en el concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent de 2010

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, quatre persones designades com a vocals mitjançant sorteig públic entre el funcionariat del cos de mestres amb destinació a Catalunya que tingui reconeguda la capacitació per a l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupi un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius del municipi on hagi d'actuar el tribunal. A més a més, per a cada tribunal titular es designa, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.


On pots trobar la info?  Al web del Departament...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada